Aktuality

Slovník pojmů

slovník pojmů

Zámečnictví je řemeslo zabývající se výrobou různých předmětů např. ze železa, a to jak strojnických tak i stavebních. Při samotné výrobě zámků nastal od roku 1650 netušený převrat, kdy se objevil první francouzský zámek, a také díky zavedení tzv. bezpečných zámků. Tlačením z plechu, a částečně i používáním kujné litiny na součásti levných zámků se podstatně změnila tvářnost zámečnické práce. Více 

- Zámečnické obory
- zámečnictví strojní
- zámečnictví stavební
- zámečnictví umělé

Zámečník zpracovává železo kováním za tepla, za studena, piluje, vrtá, soustruhuje, ohýbá, řeže apod. Ruční práce zámečníka má dnes převahu už jen v Zámečnictví umělém. 
Ve Stavebním zámečnictví zatlačuje strojová výroba výrobu ruční. 

Bezpečnostní zámky omezující vkládání zlodějských klíčů, zabraňující otiskování klíčních dírek a činí je zbytečnými. Bezpečnostní ústrojí připouštějí mnoho poloh klíčů, ale pouze při jedné se zámek otevírá. Ústrojí musí být uspořádána tak, aby se snadno zjistila pravá poloha a nepoškodila se. Kdyby se klíč ztratil, snadno se dala přeměnit tak, aby ztracený pravý klíč již zámek nemohl případně otevřít. 

Zámek je zařízení, které něco uzavírá. Zámek se používá pro domovní dvéře, dvéře do bytu, rozličné skříně, různé pokladny aj. Zámek se dále užívá např. pro peněženky, pouta či knihy i mnohé další předměty, prostě tam kde jde v základu o bezpečí, anebo jde-li o přidržování dvou částí k u sebe. V častých případech znamená slovo „zámek“ uzávěrku ke dveřím. Zámky dělíme na visací a pevné. 

Visací zámky uzavírají často podřízené dveře. Jedna část dveří je opatřena okem, druhá petlicí. Závěsný oblouk visacího zámku přidržuje petlici na oku, tak že není možné dvéře otevřít, pokud jsou zamčené. Bezpečnost je ale pouze částečná, jelikož zkušený (zámečník) umí otevřít většinu zámků, např. bezpečnostní zámek i bez klíče, pokud k tomu má dostatek času a potřebné nástroje. Vnitřní úprava závěsných zámků se moc neliší od konstrukce pevných zámků. U pevných zámků jsou obyčejně různé typy závěrů. Třeba francouzský zámek obsahuje trojnásobný závěr. První závěr tvoří západka, kde se působí klikou, druhý závěr tvoří závora, kde se působí klíčem, třetí závěr má obyčejnou zástrčku. Západka, závora i zástrčka zapadají do zapadacího plechu, jenž je vybrán a připevněn ke křídlu dveří, který se neotvírá, anebo k obložení zárubně u jednokřídlových dveří. U jednoduchých zámků se západka přidržuje jednoduchou skobou. Západka je přidržovaná v nejnižší poloze tlakem pružiny a závora ve dvou či třech polohách (západech) stavítkem. Klíč působí na závoru takovým způsobem, aby zabíral do zářezů ve spodní části závory. Při zabrání klíč zároveň zvedá prodlouženou část stavítka, tím závoru uvolňuje. Po zabrání stavítko zapadá a pojišťuje novou polohu závory. Dle počtu záběrů rozeznáváme zámky s jedním až třemi západy. Konec závory (tzv. hlava), je zesílená často a šikmo seříznutá. Celý mechanismus zámku je ukrytý v plechovce (v tzv. pouzdře) snýtovaném z plechu, kde je rám dveří dostatečně silný. Dnes se užívá spíše tzv. zapuštěných zámků. U slabých rámů se volí tzv. polozapuštěné či nasazené zámky. 

Polozapuštěné zámky fungují tím způsobem, že tzv. plechovka kryje skobu, do níž závora zapadá. U tupých zámků jde plech až ke skobě. Klíče užívané k pohybování závorkou obyčejných zámků se skládají z tzv. trnu, který nese zub a z druhé strany je opatřený kroužkem (tzv. očkem). Zesílená profilovaná část trnu, jíž se trn připojuje k očku, se nazývá obrubou či patkou. Zuby klíčů se vyrábí prohýbané pro lepší bezpečnost tak, že mohou projít pouze otvorem v plechovce, který je stejně prolamovaný. Často se zuby vyřezávají kolmo na osu trnu, dle různých tvarů. Do plechovky bývají zanýtované prstence soustředné s osou klíče (tzv. zbraně), které při otáčení klíčem procházejí zubem. Závorkový zámek se často opatřuje střelkou. Zesílená a šikmo seříznutá hlava střelky je vedená v čelním plechu plechovky. Pružinou je tlačená ven tak, že z celního plechu vyčnívá. Druhý konec střelky tvoří ozub, kterého se chápe rameno ořechu, kde na jeho trnu sedí klika (tzv. oliva). Jedna strana dveří se opatřuje knoflíkem a místo kliky se na střelku působí klíčem. Knoflík se dává často na zevní stranu dveří, které vedou z bytu na chodbu. Přístup má jen ten, kdo má klíč. Na druhé rameno ořechu působí pružina, kde vedenou střelku při ozubu na širokém výstupku pudí do normální polohy. Otvory pro trn kliky a klíčová dírka se kryjí oddělenými štítky anebo jednotným štítkem, z různých kovů, kaučuku, kostí atd. V souhlase s konstrukcí kliky a klíče. Na zvýšení bezpečnosti zámků byla jejich konstrukce různě upravovaná. 

Chubbův zámek dosahuje zvýšené bezpečnosti použitím velkého počtu stavítek. Stavítka jsou dělaná z mosazného plechu a otáčejí se kolem společného tzv. stavítkového hřídele. Jsou probrána v pásech mezi otvory. Jsou propilované stezky pro čep přinýtovaný na závorce. Stavítko je tlačené vlastním perem, aby připevněný čep na závorce mohl projít a závorka se pohybovala. Stavítek bývá 3 až 8 kusů a seřizují se symetricky na střed, pokud má být zámek s obou stran otvírán. Bramahův zámek funguje tak, že klíč nezabírá přímo do závory, ale otáčí uzavíracím válečkem, který pomocí čepu pohybuje závorou. Čep zabírá do kruhové rozpory v závorce a nemůže s ní otáčet v kruhu. Vystrkuje ji přímočaře. Pokud je zámek dvouzápadový, jsou na něm 2 čepy, které střídavě zabírají tak, že závorka jedním otočením urazí dráhu dvakrát tak velikou. Kombinací Chubbova a Bramahova zámku se přišlo na novou konstrukci zámků vysoké bezpečnosti, užívaných proto často na uzavírání pokladen. 

Yaleův zámek (tzv. píchací zámek) se často používá u peněženek, kufrů apod. Jeho konstrukce byla různě upravovaná. Klíč Yaleova zámku je ocelový plíšek, který je upravený zvláštním způsobem. Klíč se zastrkuje štěrbinou do válečku, jehož pohyb je možný pouze tehdy, pokud rozdělené kolíčky zasahují z části do válečku, z části do pouzdra a stýkají se na válcové ploše. Jinak vystrkují pružiny hořejší kolíčky do válečku a zámek je uzavřen. Příkladem zámku bez klíče je např. písmenkový zámek od Regniera. Tento zámek je možné otevřít tehdy, když se pootočí prsteny, které jsou nasazené na trubku tak, že leží výřezky v naznačené čáře na postranicích a písmenka dávají určité slovo. Třmen je uvolněn jen při tomto hesle protože je počet kombinací písmen značný a kdo hesla nezná, je šance na otevření velmi malá. Zkušený zámečník ale pozná i bez hesla správnou polohu prstenů a otevře i tento zámek.

Добавить комментарий

Оставить комментарий